प्रकाशन

३७

सन्नति

इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यु १९९७-१९९८

३८

उभरिआ

इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यु १९९८-१९९९

३९

चीचली

इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यु १९९८-२०००

४०

भिर्राना

इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यु २००३-२००६

४१

पुलीचिंताला इरीगेशन प्रोजेक्ट

इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यु २००८-२००९

४२

मल्हार

पुरातत्व नं. ४०, २०१०, इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यु २००९-२०१२

४३

चित्रित रॉक शेल्टर एट गाविलगढ़ हिल्स

ओडिसी ऑन रॉक्स, अ रिपोर्ट ऑन द डिस्कवरी ऑफ़ रॉक शेल्टर्स इन द गाविलगढ़ हिल्स इन III वॉल्यूम्स, रिपोर्ट सब्मिटेड टू द महानिर्देशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली - २०१५-१६

४४

कायर

इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यु २०१४-१५